Skip to main content

Utformning och gestaltning

Människor skapar aktivitet på platser utifrån platsens utformning. Genom att läsa av miljön försöker vi förstå hur vi ska agera, vad som ska värderas, hur vi hittar, vem som bär vilket ansvar, hur vi socialt kan integrera med varandra, vad vi kan förvänta oss och mer. Här finner du information och kunskap kring gestaltning och utformning av anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.
Varför genomtänkt gestaltning?
Vilka arbetar med frågan?