Skip to main content

Kunskap om idrott

Idrottsforskning berör många olika ämnesområden. Kunskapen vi samlat här kommer från Centrum för idrottsforsknings fördjupade analyser av idrott i Sverige. Analyserna görs på uppdrag av regeringen.

Mer kunskap om idrott och forskning

Rapporter
CIF-finansierad forskning
Populärvetenskap – Idrottsforskning.se
Statistik – Idrottsstatistik.se