Skip to main content

Barn i föreningsidrotten

Färre unga föreningsidrottar i dag än för cirka tio år sedan. CIF har på regeringens uppdrag analyserat vad som får de som stannar kvar att vilja fortsätta idrotta.

Under år 2012 gjorde CIF en fördjupad analys om vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. Särskild uppmärksamhet har vi ägnat barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Slutsatser:

  • Det finns ett stort mervärde i ungas föreningsidrottande – men det finns också en risk att detta mervärde går förlorat eller inte kommer alla till del.
  • Det görs mycket inom idrotten för att få unga att fortsätta föreningsidrotta – men det verkar vara svårt att utmana den traditionella tävlingslogiken.
  • Det råder en konflikt mellan idrottsrörelsens decentraliserade styrmodell och Riksidrottsförbundets möjlighet att upprätthålla ett barnrättsperspektiv i barn- och ungdomsidrotten.