Skip to main content

Ungas delaktighet i idrotten

Delaktighet handlar om inkludering och inflytande. Föreningsidrottande barn- och ungdomar känner stark social delaktighet, visar forskning. Däremot råder brist på inflytande över sitt eget idrottande. Dessutom saknar de flesta föreningar unga personer i sina styrelser.
Image
Unga simmare och deras tränare.

En av barnkonventionens fyra huvudprinciper handlar om ungas rätt att få uttrycka sin mening i frågor som rör dem själva. Enligt en forskningsrapport från Riksidrottsförbundet trivs unga idrottare i idrottsrörelsen. De allra flesta känner sig trygga och gillar att vara med sina lag- och träningskompisar.

Däremot har unga lågt inflytande över sitt eget idrottande. Det är i mycket hög grad tränaren som ensam bestämmer hur laget ska spela, träningens innehåll, vem som ska vara med på matcher och hur ofta man ska träna.

Liten formell makt

Få unga har också en formell makt att påverka sin förening, visar en rapport av Centrum för idrottsforskning från 2016. Medelålders män dominerar i idrottsföreningarnas styrelser. Tre av fyra föreningsstyrelser saknar representation av personer under 25 år.

Tjejlag peppar varandra i ring

Ett barnrättsperspektiv innebär inte att alla måste behandlas lika eller varje match ska sluta oavgjort. Det är däremot en påminnelse om att vuxna alltid måste utforma verksamheten utifrån barnens behov.