Skip to main content

Idrott och funktionsnedsättning

Centrum för idrottsforskning har gjort en fördjupad analys om vad som kännetecknar bra föreningsidrott som får barn och ungdomar att vilja fortsätta idrotta. Särskild uppmärksamhet ägnades barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Dolda utmaningar är en skrift som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med till exempel adhd och Aspergers syndrom inom idrotten. De är personer som i många fall har svårt att kontrollera sin energi och som upplever idrotten intensivare än andra. Skriften innehåller intervjuer med ungdomar, deras föräldrar, forskare inom psykiatrin och med idrottsledare. Den riktar sig till idrottsledare, föräldrar och alla som arbetar för att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att hitta sin idrott och att utvecklas i sin förening.

Fördjupning