Skip to main content

Ledarskap för barn och unga

Uppskattningsvis 880 000 personer i Sverige har ledaruppdrag i en idrottsförening. De allra flesta arbetar ideellt inom barn- och ungdomsidrotten.
Tjejlag peppar varandra i ring

Många idrottsledare uppfattar FN:s barnkonvention som en uppsättning principer vilka är oförenliga med idrottens tävlingslogik. Men det är ett missförstånd. CIF:s viktigaste slutsatser är att barnkonventionen inte är en regelbok, den är ett förhållningssätt. Ett barnrättsperspektiv innebär inte att alla barn måste behandlas likadant eller att varje match måste sluta oavgjort. Däremot är den en påminnelse om att vi vuxna alltid måste utforma idrottsverksamhet utifrån barnens behov samt att tänka till, våga lyssna och vara mottaglig för de ungas egna idéer, synpunkter och kritik.