Skip to main content

Träning, motion och hälsa

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet i alla åldrar. En stor outnyttjad rekryteringsbas med träningsintresserade väljer bort föreningsidrotten, visar en rapport från Centrum för idrottsforskning som publicerades maj 2020. Undersökningen gjordes 2019, det vill säga innan coronapandemin. En studie från 2022 visar att pandemin hade liten inverkan på ungas träningsvanor.

Hur tänker dagens ungdoms­generation i frågor om idrott och motion? Det har Centrum för idrottsforskning undersökt med hjälp av analysföretaget Ungdomsbarometern.

Resultatet visar en hälsotrend bland unga. I dag (2019) tycker 27 procent av landets gymnasieelever att det är viktigt med goda hälsovanor och en sund livsstil, jämfört med bara 11 procent 1995.

Hälsa ofta viktigare än tävling

Synen på idrott har också förändrats, enligt undersökningen. Att träna och idrotta är viktigt för många. Men långtifrån alla gör det för att tävla eller bli duktig i en specifik idrott. Många gör det snarare för hälsans skull och för att det är roligt. Dessutom vill dagens ungdomar påverka när och hur ofta man tränar.

Hälsointresset hänger i stor utsträckning samman­ med ett bredare samhällsengagemang. Utseende är också en viktig faktor. Att vara snygg och vältränad ger hög status bland kompisar.

Idrottandet minskar i alla åldersgrupper

Trots rådande hälsotrend bland ungdomar idrottar de allt mindre i idrottsföreningar. Aktivitetsnivån minskar även bland yngre barn. Under perioden 2008–2018 har det skett en nedgång i alla åldersgrupper mellan 7 och 20 år, visar CIF:s rapport.

– Vi har länge sett en nedåtgående trend i föreningsidrottandet bland äldre ungdomar. Men under senare år är minskningen starkast hos idrottsrörelsens yngsta medlemmar, säger Johan R Norberg.

Alternativ till tävling och ökade krav

Många ungdomar som lämnar föreningsidrotten väljer istället träning på privata gym eller i egen regi. Det kan betraktas som ett medvetet val, konstaterar CIF. I takt med att föreningsidrotten blir alltmer prestations- och tidskrävande erbjuder alternativen helt andra möjligheter att själv styra när och hur ofta man tränar.

Rapportens resultat ger vägledning för hur idrottsrörelsen kan vända utvecklingen: Ta tillvara på det ökade hälsointresset bland unga, fokusera på glädje snarare än resultat och prestation.

– Poängen är inte att idrottsföreningar ska sätta stopp för tävlingar. Men för att locka dem som i dag väljer andra motionsformer, bör föreningar även erbjuda mindre kravfyllda aktiviteter för de ungdomar som främst tränar för att ha roligt och må bra, säger Johan R Norberg.

Ny syn på träning och tävling

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete för framtidens idrott, kallat Strategi 2025. En av utmaningarna är att bryta den nedåtgående trenden i barn- och ungdomsidrotten genom att utveckla en ny syn på träning och tävling.

Gör man det ökar möjligheten att behålla fler. Dessutom finns en stor grupp engagerade och träningsintresserade unga att rekrytera, visar Centrum för idrottsforsknings rapport.

Pandemin gav liten påverkan på ungas träningsvanor

Ungdomsbarometerns undersökningar 2020–2021 visar att fler och fler unga vill lägga pandemin bakom sig. Unga vill ta igen förlorad tid och ser större möjligheter att också kunna leva som de vill och är vana vid. Det gäller livet i stort, men också, vad det verkar, när det gäller ungas träning. 

Resultatet indikerar att ungas idrotts- och träningsaktiviteter varit förhållandevis konstanta jämfört med tiden före pandemin. Visserligen uppger många ungdomar att de tränat hemma och utomhus i större utsträckning än tidigare, men någon minskning i just föreningsidrotten kunde man inte finna. Inte heller har unga lämnat föreningsidrotten för att i stället träna på kommersiella gym eller i egen regi. Föreningsidrotten stod sig bra under krisen.

Framtiden ser ljus ut, konstaterar Ungdomsbarometern. Många unga vill träna mer i framtiden, träna mer tillsammans med vänner eller återuppta en idrott eller träningsaktivitet de tidigare slutat med.