Skip to main content

Ekonomi

På uppdrag av Centrum för idrottsforskning har analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien består av intervjuer av idrottsledare och experter samt en större enkät riktad till kassörer i idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2013.
Flaskor med senap och ketchup.

Sverige har cirka 20 000 idrottsföreningar med olika ekonomiska förutsättningar. Här redovisas siffror kring föreningarnas övergripande utgifter. Statistiken bygger på enkätsvar från ett stort antal kassörer.

Årsredovisning, förstoringsglas och miniräknare.

Brott mot regler inträffar under matcher och tävlingar, men även i arbetet med ekonomi och administration. Här presenteras resultat från en stor enkätstudie riktad till kassörer i idrottsföreningar.