Skip to main content

Ekonomi

Idrottsförbundens totala omsättning har ökat markant sedan 1990-talet, liksom kostnaderna för landslagsverksamhet. Men skillnaderna mellan förbunden är mycket stora.

Svenska fotbollförbundet omsätter mest pengar, och Svenska gång- och vandrarförbundet minst (år 2019).

Kostnaderna för elitverksamhet varierar också kraftigt. De sju förbund med högst landslagskostnader svarar för hela 65 procent av de totala utgifterna för samtliga 64 förbund med landslagsverksamhet. Parallellt redovisar 41 förbund sammanlagda landslagskostnader på under fem miljoner kronor vardera.

Ökningen av förbundens totala omsättning beror främst på ökade bidrag från staten.

Coronastödet på 3,5 miljarder till idrottsrörelsen – störst krisstöd till kommersiell elitidrott

Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag analyserat effekten av det statliga kris- och stimulansstödet till idrottsrörelsen under coronapandemin 2020–2021. Stödet på närmare 3,5 miljarder kronor gick i första hand till kommersiell elitidrott som kompensation för förlorade intäkter. Pengarna mildrade effekterna av pandemin i hela idrottsrörelsen, men stödets utformning ledde till en ojämlik fördelning konstaterar CIF.

Ett statligt kris- och stimulansstöd på 3,5 miljarder kronor

Det statliga kris- och stimulansstödet till idrottsrörelsen 2020–2021 rör sig om totalt 3 455 miljoner kronor, vid sidan av det ordinarie statsanslaget. Regeringen beviljade stödet för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, men också för att underlätta en återstart av verksamheten samt ”bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet”. Riksidrottsförbundet svarade för krisstödets fördelning inom svensk idrott.

Det statliga kris- och stimulansstödet till idrotten
Ladda ned

Om ekonomi på Idrottsstatistik.se

Flaskor med senap och ketchup.

Sverige har cirka 20 000 idrottsföreningar med olika ekonomiska förutsättningar. Här redovisas siffror kring föreningarnas övergripande utgifter. Statistiken bygger på enkätsvar från ett stort antal kassörer.