Skip to main content

Parasport (uppdatering pågår)

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Vissa idrotter organiseras av Parasport Sverige, andra av övriga specialidrottsförbund. Sverige har tidigare haft stora framgångar internationellt. Under 2000-talet har svenska parasportare har fått det allt svårare att hävda sig mot idrottare från andra länder. Det visar inte minst resultaten i Paralympics.

I rapporten "För framtids segrar" gör Centrum för idrottsforskning en analys av det svenska elitidrottssystemet, inklusive parasporten. Studien visar bland annat att svensk elitidrott verkar under mycket olika existensvillkor. Inom Riksidrottsförbundet finns stora och små idrotter med skilda idrottstraditioner, anläggningsbehov och ekonomiska förutsättningar. Mediernas uppmärksamhet är också ojämnt fördelad. Läs mer om parasportens organisering och villkor i rapporten.