Skip to main content

Idrottsskador

Skador är ett stort problem inom svensk idrott. Skador förstör idrottskarriärer och kan ge men för livet. CIF satsar stora summor varje år på forskningsprojekt om förebyggande insatser och rehabilitering av idrottsskador. Resultaten från många av dem presenteras i artiklar på Idrottsforskning.se – CIF:s populärvetenskapliga webbtidning.

Artiklar om idrottsskador