Skip to main content

Motion och fysisk aktivitet

Svenskarna rör sig för lite och sitter stilla för mycket, enligt flera aktuella forskningsstudier. Samtidigt uppger två av tre svenskar att de är aktiva på en nivå som motsvarar WHO:s hälsorekommendationer, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

För att få en positiv effekt på hälsan bör man motionera minst 150 minuter i veckan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Se till så att du åtminstone blir andfådd, varm och lite svettig. Träning med högre intensitet ger i allmänhet större hälsoeffekter. Stillasittande ökar risken för ohälsa – oavsett om man i övrigt lever ett fysiskt aktivt liv. 

Unga mest aktiva men också mer stillasittande

Centrum för idrottsforskning gör årliga uppföljningar och analyser av statistik från andra myndigheter och organisationer. I Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät (2020) uppger ungefär två av tre kvinnor och män att de är fysiskt aktiva på en nivå som motsvarar WHO:s hälsorekommendationer. Vidare framgår att unga (16–29 år) i störst utsträckning är aktiva på denna nivå, och att andelen därefter minskar successivt i takt med ökad ålder.

Samtidigt uppger 22 procent av den svenska befolkningen att de är stillasittande minst tio timmar om dagen. Utmärkande för denna grupp är att det rör sig om unga personer i högre utsträckning än äldre – och män i större utsträckning än kvinnor. Statistiken visar ingen förändring i medborgarnas motionsvanor under pandemiåret 2020 jämfört med tidigare mätningar.

Promenader vanligast

Promenader, löpning och styrketräning är de vanligaste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige, både bland kvinnor och män. De populäraste träningsformerna är alltså sådana som utövas på egen hand. Endast en lagidrott, fotboll, tar sig in på topp tio-listan. 

Hälsotrend bland ungdomar

Allt fler gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil, visar en enkätstudie från Ungdomsbarometern. Många träningsintresserade väljer bort föreningsidrotten och dess fokus på tävling. De tränar istället på gym eller helt på egen hand för sin hälsas skull.