Skip to main content

Träningsfysiologi

CIF stödjer aktivitetsnära forskning. Den idrottsfysiologiska forskningen som resulterar i praktiska träningstips kan du läsa om på Idrottsforskning.se – CIF:s populärvetenskapliga webbtidning.

Artiklar om träningsfysiologi