Skip to main content

Dopning

Dopning är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Årligen genomförs cirka 3 300 dopningsprov inom idrottsrörelsen i Sverige. Omkring 20–30 personer bestraffas varje år. Nästan alla som fälls för dopning i Sverige är män. En stor andel är motionärer.

Antidopningsbyrån Wada listar de metoder och substanser som är förbjudna. Sedan den 1 januari 2021 leds det svenska arbetet mot dopning inom idrotten av den från idrottsrörelsen fristående stiftelsen Antidopingstiftelsen och dess bolag Antidoping Sverige AB. Dessförinnan var det Riksidrottsförbundet som ansvarade för svenskt antidopningsarbete. Kontrollerna är inte slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter. 

Skylt med text om dopningskontroll.

Årligen genomförs cirka 3 300 dopningsprov inom idrotten. Omkring 20–30 personer bestraffas varje år. Vanligast är dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligaste orsaken till bestraffning. Därefter kommer stimulantia av olika slag, exempelvis kokain.