Skip to main content

De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid

Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.

Boken innehåller ny forskning som visar att få når rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet, som tagits fram för att främja ungas hälsa. Den ger en polariserad bild. Vissa rör sig mycket både i skolan och på fritiden, medan andra inte alls är aktiva. Rapporten ger också vetenskapliga perspektiv på orsaker och konsekvenser av en aktiv eller passiv livsstil.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Ladda ned

De aktiva och De inaktiva (hela rapporten)
Ladda ned
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar
Ladda ned
Mer rörelse i skolan med Bunkeflomodellen
Ladda ned
Att känna sig sämst på idrotten
Ladda ned