Skip to main content

Etik och ekonomi i idrottsföreningar

På uppdrag av Centrum för idrottsforskning har analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien består av intervjuer av idrottsledare och experter samt en större enkät riktad till kassörer i idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2013.

Ladda ned