Skip to main content

Föreningen, laget och jaget

I antologin Föreningen, laget och jaget ger forskare och experter sju olika perspektiv på föreningsidrottens demokratiska effekter.

Stämmer det till exempel att föreningslivet är en skola i demokrati? Blir föreningsmedlemmar mer tillitsfulla och toleranta? Och hur engagerade är egentligen medlemmarna i föreningsdemokratiska frågor?

Boken ingår i CIF:s regeringsuppdrag att analysera hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen.

Föreningen, laget och jaget är en del av CIF:s uppföljning av statens stöd till idrotten 2015.

Innehåll

Föreningen, laget och jaget – en introduktion
Johan R Norberg, utredare vid Centrum för idrottsforskning

På vilka sätt kan föreningsidrott ha demokratiska effekter?
Ørnulf Seippel, Norges idrottshögskola

En arena för tillit och tolerans?
Ali Abdelzadeh, Erik Lundberg & Erik Amnå, Örebro universitet/Ersta Sköndal högskola

Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband
Susanne Wallman Lundåsen, Mittuniversitetet & Ersta Sköndal högskola

Idrott och föreningsdemokrati – hot och möjligheter
Christer Pallin, Riksidrottsförbundet

Föreningsdemokrati – en illusion?
Magnus Forslund, Linnéuniversitetet

Idrottsföreningens isolerade öar
Jonny Hjelm, Sofia Isberg & Maria Rönnlund, Umeå universitet

Elitidrottssatsningar för barn – ett demokratiskt dilemma
Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan

Ladda ned

Föreningen, laget och jaget - 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter
Ladda ned