Skip to main content

Hur öppen är idrottsrörelsen?

Centrum för idrottsforskning har granskat den information som finns att hämta på idrottsförbundens webbplatser. Studien "Hur öppen är idrottsrörelsen?" visar att det finns stora skillnader i förbundens öppenhet. Få lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod om transparens. Framför allt saknas redovisningar om arvoden till styrelser.

Redan 2020 fick Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Resultatet finns att läsa i rapporten "Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott".

Ladda ned

Hur öppen är idrottsrörelsen? – om transparens i svenska idrottsförbund och framtida indikatorer på good governance
Ladda ned