Skip to main content

I gråzonen – en antologi om idrottens etiska utmaningar

Idrotten står inför många utmaningar och problem. Dopning, korruption, uppgjorda matcher, huliganism och kriminell infiltration är endast några exempel som bryter mot idrottens etiska principer och därmed även underminerar idrottens samhällslegitimitet. I den här boken ger 17 forskare och sakkunniga sina perspektiv på aktuella idrottsetiska frågor.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Ladda ned