Skip to main content

Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse?

Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.

Ladda ned

Idrotten och (o)jämlikheten- I medlemmarnas eller samhällets intresse? (hela rapporten)
Ladda ned
Idrotten och (o)jämlikheten – en introduktion
Ladda ned
Ungas idrottande – inte bara en klassfråga
Ladda ned
Ojämlikheten i föreningsidrotten
Ladda ned
Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?
Ladda ned
Jämlik idrott och funktionsnedsättningar
Ladda ned
För vilka föreningar är jämlikhet viktigt?
Ladda ned
Nyanländas etablering i idrottsrörelsen
Ladda ned