Skip to main content

Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott

Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott analyserar hur idrottsrörelsen kan förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

Forskare, experter och sakkunniga ger perspektiv på hur idrottsrörelsen kan hantera och förebygga ett stort antal aktuella risker, utmaningar och problem – från tystnadskulturer och osunda idrottsmiljöer i barn- och ungdomsidrotten till fusk och kriminalitet inom elitidrotten samt bristande etik i idrottsrörelsens demokratiska processer.

Antologin är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2020.

Ladda ned

Idrottens riskzoner - om vägar till trygg och trovärdig idrott (hela rapporten) pdf
Ladda ned
Good Governance – Vad är det, vad är det bra för och hur kommer vi dit? (pdf)
Ladda ned
Achieving good governance in international sport organisations (pdf)
Ladda ned
När idrottens och samhällets normsystem kolliderar (pdf)
Ladda ned
Att förstå sårbara och osunda idrottsmiljöer inom barn- och ungdomsidrotten (pdf)
Ladda ned
Idrottens åtgärder mot sexuella övergrepp och gråzoner (pdf)
Ladda ned
Otillåten påverkan inom idrotten (pdf)
Ladda ned
Om Aktionsgrupp Idrott och Polisens arbete mot otillåten påverkan inom idrotten (pdf)
Ladda ned
Svenska idrottsledare på den internationella idrottsarenan – villkor, erfarenheter och möjlighet till inflytande (pdf)
Ladda ned
Idrottslig bolagisering från ett good governance-perspektiv (pdf)
Ladda ned
”Följ eller förklara” – Riksidrottsförbundets nya kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (pdf)
Ladda ned