Skip to main content

Idrottsanläggningar – i dag och i morgon

CIF har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

I alla Sveriges kommuner är frågan om anläggningar präglad av konkurrerande behov och intressen. Rapporten Idrottsanläggningar – i dag och i morgon ger en fördjupad analys av förekomsten och behovet av anläggningar och andra utemiljöer för fysisk aktivitet. Centrum för idrottsforskning konstaterar bland annat att det saknas en samlad nationell strategi i anläggningsfrågan.

Rapporten är en antologi där forskare och experter från idrottsrörelsen och kommunsektorn ger olika perspektiv på platser för idrott och motion i Sverige. Rapporten är en del av 2021 års uppföljning av statens stöd till idrotten.

Författare

Johan R Norberg, utredare Centrum för idrottsforskning
Karin Book, Malmö universitet
Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Regioner
Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut, Danmark
Daniel Glimvert, Svenska Gymnastikförbundet
Erik Backman, Högskolan Dalarna
Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet

Ladda ned

Idrottsanläggningar - i dag och i morgon (hela rapporten) pdf
Ladda ned
En antologi om anläggningar och ytor för idrott och fysisk aktivitet (pdf)
Ladda ned
Dags att tänka nytt om platser för idrott och fysisk aktivitet (pdf)
Ladda ned
Idrottsanläggningar och kommunerna (pdf)
Ladda ned
Danska idrottsplatser i förändring (pdf)
Ladda ned
Konstgjorda idrottsanläggningar (pdf)
Ladda ned
Idrottens villkor och verklighet (pdf)
Ladda ned