Skip to main content

Recept för rörelse – 10 berättelser med hög puls

Att vara stillasittande är farligt för hälsan. Trots det rör sig många svenskar för lite. Om trenden inte vänder varnar forskare även för kraftigt stigande sjukvårdskostnader.

Recept för rörelse – 10 berättelser med hög puls är en reportagebok om människor och verksamheter som får fler att idrotta och motionera. Boken innehåller tio exempel som visar att fysisk aktivitet är en angelägenhet för alla grupper i samhället. Texterna illustrerar vad träning betyder för människors hälsa, hur det bidrar till gemenskap och hur idrott kan vara bärare av demokratiska värderingar.

Reportagen belyser också kreativa metoder och arbetssätt som vi hoppas ska inspirera alla som är intresserade av frågor om idrott och fysisk aktivitet, inte minst de som arbetar i en kommun eller inom idrottsrörelsen. De verksamheter som presenteras är hämtade från såväl föreningslivet, kommuner och landsting som det privata näringslivet.

Ladda ned

Recept för rörelse (hela rapporten)
Ladda ned