Skip to main content

Spela vidare – en antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta

Färre barn och ungdomar föreningsidrottar i dag jämfört med för cirka tio år sedan. Den här antologin handlar om varför vissa unga slutar föreningsidrotta – och varför andra stannar kvar. Vi har låtit sju svenska idrottsforskare ge sin syn på vad som kännetecknar bra föreningsidrott för unga. Boken vänder sig till alla som arbetar med att utforma framtidens barn- och ungdomsidrott vare sig du är idrottsledare, politiker, tjänsteman eller student.

Spela vidare är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2012.

Ladda ned

Spela vidare - en antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta
Ladda ned