Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2010

I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2010
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2010 (sammanfattning)
Ladda ned