Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2011

Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

I huvudrapporten presenteras CIF:s övergripande uppföljning av det statliga idrottsstödets effekter med utgångspunkt i ett indikatorsystem. Uppföljningen tar sin utgångspunkt i motiven till statens stöd till idrotten såsom dessa preciserats i förordning om statsbidrag till idrottsverksamhet.

I huvudrapporten presenteras unik statistik om allt från barnidrott till jämställdhet i styrelser och medaljer i mästerskap. Statistiken har CIF sammanställt från olika organisationer och myndigheter, till exempel Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Statistiska centralbyrån.

Huvudrapporten innehåller också en sammanfattning och övergripande slutsatser om de två fördjupningsstudierna om:

  • Det samlade elitstödets utformning och verkan
  • Delaktighet och etnisk mångfald inom idrotten

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2011
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2011 (sammanfattning)
Ladda ned