Skip to main content

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2013

Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 presenterades för regeringen i maj 2014 och innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2013
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2013 (sammanfattning)
Ladda ned