Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014

Idrotten når många i Sverige – men tillgängligheten till idrott och motion varierar mellan olika grupper. Det konstaterar CIF i regeringsrapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2014.

Rapporten innehåller en fördjupad analys av hur idrotten når olika grupper i samhället. CIF har tittat närmare på skillnaderna i aktivitet mellan till exempel kön, ålder, sexuell läggning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förhållanden. CIF har även analyserat i vilken utsträckning som idrottsrörelsen gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion, bland annat genom att undersöka vilka kriterier som ligger till grund för idrottsrörelsens beslut om nivån på medlems- och träningsavgifter.

CIF har särskilt undersökt hur idrottsföräldrar tänker om dels den idrott som föreningar bedriver, dels idrott i kommersiell regi. Dessutom har CIF tagit reda på hur företrädare för idrottsföreningar resonerar om bland annat medlemskapets betydelse.

Rapporten innehåller även ett omfattande statistiskt material där CIF beskriver och analyserar utvecklingen inom svensk idrott och folkhälsa.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2014
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2014 (sammanfattning)
Ladda ned