Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016

Få unga i Sverige når hälsorekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det visar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Rapporten innehåller analyser kring orsaker, konsekvenser och förslag på åtgärder.

Rapporten sammanfattar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF har på regeringens uppdrag analyserat den grupp barn och ungdomar som inte alls eller i begränsad utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen.

CIF har även analyserat grundskolans arbete med daglig fysisk aktivitet och undervisning i ämnet idrott och hälsa. Närmare bestämt vilken betydelse som utbildningen i grundskolan har för ungas idrottande och fysiska aktivitet.

Rapporten innehåller dessutom ett omfattande statistiskt material där CIF beskriver och analyserar utvecklingen inom svensk idrott och folkhälsa.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2016
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2016 (sammanfattning)
Ladda ned