Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017

CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten visar att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.

Rapporten sammanfattar 2017 års uppföljning av statens stöd till idrotten. I rapporten presenteras omfattande statistik om svensk idrott. Rapporten inleds med en redogörelse av statsanslagets utveckling. I kapitel 2 sammanfattas 2017 års fördjupade analys av jämställdhet inom idrotten. I kapitel 3 redovisas CIF:s indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten. I kapitel 4 sammanfattas CIF:s verksamhet för 2017.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2017
Ladda ned
Statens stöd till idrotten - uppföljning 2017 (sammanfattning)
Ladda ned