Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019

Ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv är viktigt för allt fler ungdomar. Trots det minskar föreningsidrottandet. En stor grupp väljer istället andra träningsformer. Satsa mer på hälsa och motionsidrott och mindre på tävling och talangutveckling. Då kan föreningar vända utvecklingen, konstaterar CIF i rapporten.

Rapporten sammanfattar 2019 års uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF har bland annat undersökt och analyserat hur dagens ungdoms­generation tänker i frågor om idrott och motion (Läs separat studie av analysföretaget Ungdomsbarometern).

Rapporten innehåller dessutom ett omfattande statistiskt material, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten – Uppföljning 2019 (pdf)
Ladda ned
Statens stöd till idrotten – uppföljning 2019 (sammanfattning) pdf
Ladda ned