Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2020

Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag av regeringen genomfört en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Rapporten Statens stöd till idrotten sammanfattar resultaten. Den innehåller dessutom ett omfattande statistiskt material, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.

Innehåll

  • Sammanfattning och övergripande slutsatser
  • Kapitel 1. Statens stöd till idrotten 2020
  • Kapitel 2. Om idrottens riskzoner och värdet av good governance
  • Kapitel 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

I den fördjupade analysen har Centrum för idrottsforskning även tagit fram en antologi Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2020 (pdf)
Ladda ned
Statens stöd till idrotten – uppföljning 2020 (sammanfattning) pdf
Ladda ned