Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2021

Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.

Centrum för idrottsforskning har under år 2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad analys av förekomst och behov av ändamålsenliga idrottsanläggningar och utemiljöer i landet samt även genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen. Rapporten Statens stöd till idrotten sammanfattar 2021 års uppföljning. Den innehåller dessutom ett omfattande statistiskt material, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.

Innehåll

  • Sammanfattning och övergripande slutsatser
  • Kapitel 1. Statens stöd till idrotten 2021
  • Kapitel 2. Timeout: coronapandemin och idrotten
  • Kapitel 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten
  • Kapitel 4. Det statliga kris- och stimulansstödet till idrotten
  • Kapitel 5. Idrottsrörelsen och coronakrisen
  • Kapitel 6. Att leva i en berg- och dalbana

I den fördjupade analysen har Centrum för idrottsforskning även tagit fram en antologi Idrottsanläggningar – i dag och i morgon. Om behov , tillgänglighet och konkurrerande intressen.

Ladda ned

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2021 (161 sidor) pdf
Ladda ned
Statens stöd till idrotten – uppföljning 2021 (sammanfattning, 12 sidor) pdf
Ladda ned