Skip to main content

Svensk elitidrott vid ett vägskäl

På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning analyserat den svenska elitidrottens hållbarhet och konkurrenskraft. I den här antologin ger forskare och experter kunskap och perspektiv på svensk elitidrott och idrottsrörelsens utmaningar. Rapporten inleds med en sammanfattande analys och slutsatser.

Sverige har ett elitidrottssystem som skiljer sig från andra jämförbara länder. Samtidigt befinner sig svensk elitidrott i en värld präglad av global idrottslig kapprustning. Detta ställer svensk idrott vid ett vägskäl.

Författare

  • Johan R Norberg, utredare Centrum för idrottsforskning
  • Veerle De Bosscher, Vrije Universiteit Brussel & Simon Shibli, Sheffield Hallam University
  • PG Fahlström, Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér, Linnéuniversitetet
  • Astrid Schubring, Göteborgs universitet och Tyska idrottshögskolan Köln samt Suzanne Lundvall & Karin Grahn, Göteborgs universitet
  • Mikael Lindman, skattejurist och tidigare idrottspolitisk handläggare vid Regeringskansliet
  • Peter Mattsson, Riksidrottsförbundet

Ladda ned

Svensk elitidrott vid ett vägskäl – hela rapporten (pdf)
Ladda ned
Svensk elitidrott vid ett vägskäl – Centrum för idrottsforsknings analys och slutsatser (pdf)
Ladda ned
Successful elite sport policies – The development of international elite sports (De Bosscher & Shibli) pdf
Ladda ned
Vägarna till eliten – Utvecklingsresor med möjligheter och utmaningar (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér) pdf
Ladda ned
Världsklassidrottares syn på det svenska elitidrottssystemet (Schubring, Lundvall & Grahn) pdf
Ladda ned
Regel- och skattesystem som påverkar elitidrotten (Lindman) pdf
Ladda ned
Projekt Elitidrott2030 – Om idrottsrörelsens vägval för framtidens elitidrott (Mattsson) pdf
Ladda ned