Skip to main content

Swedish elite sport – External evaluation

Idrottens Analysinstitut i Danmark (Idan) har utvärderat det svenska elitidrottsystemet. Rapporten granskar systemets styrkor och svagheter och föreslår flera omfattande reformer. Organisationen har tidigare studerat Danmark och Finland på likande sätt.
Rapporten är en del av 2023 års uppföljning av statens stöd till idrotten, där Centrum för idrottsforskning analyserat den svenska elitidrottens hållbarhet och konkurrenskraft.

Författare

  • Rasmus K. Storm
  • Troels Kollerup Jensen
  • Klaus Nielsen

Samtliga är verksamma vid Idrottens Analysinstitut (Idan) i Danmark.

Ladda ned

Swedish elite sport – External evaluation (pdf)
Ladda ned