Skip to main content

Ungdomsbarometern: Förändringar i ungas träning under coronapandemin

CIF har uppdragit till analysföretaget Ungdomsbarometern att undersöka hur träningsvanor förändrats bland unga i åldern 15–24 år under pandemin. Resultatet indikerar att ungas idrotts- och träningsaktiviteter varit förhållandevis konstanta under åren 2020–2021 jämfört med tiden före pandemin. Visserligen uppger många ungdomar att de tränat hemma och utomhus i större utsträckning än tidigare, men någon minskning i just föreningsidrotten kunde man inte finna. Inte heller har unga lämnat föreningsidrotten för att i stället träna på kommersiella gym eller i egen regi. Föreningsidrotten stod sig bra under krisen.

Ladda ned

Ungdomsbarometern: Förändringar i ungas träning under coronapandemin (pdf)
Ladda ned