Skip to main content

Rapporter

Kvinna som joggar. med texten Ungdomsbarometern
Årtal:
2019
Synen på idrott och motion skiljer sig från tidigare generationer. Att träna och idrotta är viktigt för många av dagens ungdomar. Men långtifrån alla gör det för att tävla och bli duktig i en viss idrott. Många gör det snarare för hälsans skull.
 • Träning, motion och hälsa
 • Barn i föreningsidrotten
Bild på trasig hörnflagga och texten Idrotten och ojämlikheten
Årtal:
2018
Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
 • Jämlikhet
 • Socioekonomi och bakgrund
Trasig hörnflagga på en idrottsplats. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2018
Årtal:
2018
Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund och bostadsort har stor betydelse för hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenlig med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
 • Barn i föreningsidrotten
 • Socioekonomi och bakgrund
 • Delaktighet
 • Jämlikhet
Två pingisspelare med texten Resurser, representation och riktig idrott
Årtal:
2017
Centrum för idrottsforskning visar i denna antologi att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män – det är en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.
 • Jämställdhet
Tjejlag samlas för pepp. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2017.
Årtal:
2017
CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten visar att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.
 • Statens stöd till idrotten
 • Jämställdhet
 • Barn i föreningsidrotten
En tom gymnastiksal. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2016.
Årtal:
2016
Få unga i Sverige når hälsorekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det visar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Rapporten innehåller analyser kring orsaker, konsekvenser och förslag på åtgärder.
 • Statens stöd till idrotten
 • Fysisk inaktivitet
 • Skolämnet idrott och hälsa