Skip to main content

Rapporter

Två pingisspelare med texten Resurser, representation och riktig idrott
Årtal:
2017
Centrum för idrottsforskning visar i denna antologi att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män – det är en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.
 • Jämställdhet
Tjejlag samlas för pepp. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2017.
Årtal:
2017
CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten visar att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.
 • Statens stöd till idrotten
 • Jämställdhet
 • Barn i föreningsidrotten
En tom gymnastiksal. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2016.
Årtal:
2016
Få unga i Sverige når hälsorekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det visar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Rapporten innehåller analyser kring orsaker, konsekvenser och förslag på åtgärder.
 • Statens stöd till idrotten
 • Aktivitetsnivåer
 • Barn i föreningsidrotten
 • Fysisk inaktivitet
 • Skolämnet idrott och hälsa
De aktiva och De inaktiva
Årtal:
2016
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.
 • Aktivitetsnivåer
 • Skolämnet idrott och hälsa
 • Träning, motion och hälsa
 • Barn- och ungdomsidrott
 • Fysisk inaktivitet
Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2015
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
 • Statens stöd till idrotten
 • Idrottsrörelsens roll i samhället
 • Delaktighet
 • Idrottsrörelsens ekonomi
Sex numrerade lagtröjor hänger på ett staket till en idrottsplats
Årtal:
2015
Medelålders män dominerar i idrottsföreningarnas styrelser. Få medlemmar under 25 år har någon formell makt att påverka sin förening. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport om demokratin och delaktigheten i idrottsföreningar. Vem håller i klubban? är en kartläggning av vilka som sitter på beslutande positioner i svenska idrottsföreningar. Rapporten lyfter även fram goda exempel på idrottsförbund som lyckats få en större mångfald i sina föreningsstyrelser.
 • Delaktighet