Skip to main content

Rapporter

De aktiva och De inaktiva
Årtal:
2016
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.
 • Aktivitetsnivåer
 • Skolämnet idrott och hälsa
 • Träning, motion och hälsa
 • Barn- och ungdomsidrott
 • Fysisk inaktivitet
Sex numrerade lagtröjor hänger på ett staket till en idrottsplats
Årtal:
2015
Medelålders män dominerar i idrottsföreningarnas styrelser. Få medlemmar under 25 år har någon formell makt att påverka sin förening. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport om demokratin och delaktigheten i idrottsföreningar. Vem håller i klubban? är en kartläggning av vilka som sitter på beslutande positioner i svenska idrottsföreningar. Rapporten lyfter även fram goda exempel på idrottsförbund som lyckats få en större mångfald i sina föreningsstyrelser.
 • Delaktighet
Ett dragkampslag som håller på att tävla. Med texten Föreningen, laget och jaget.
Årtal:
2015
I antologin Föreningen, laget och jaget ger forskare och experter sju olika perspektiv på föreningsidrottens demokratiska effekter.
 • Idrottsrörelsens roll i samhället
 • Barn i föreningsidrotten
 • Selektering
 • Delaktighet
Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2015
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
 • Statens stöd till idrotten
 • Idrottsrörelsens roll i samhället
 • Delaktighet
 • Idrottsrörelsens ekonomi
En hög med ishockeyspelare efter vinst med texten Idrottens pris
Årtal:
2014
Idrottens pris består av två studier. Båda handlar om idrottens kostnader och de kommersialiseringstren­der som kunnat skönjas inom barn- och ungdom­sidrotten under senare år.
 • Barn i föreningsidrotten
 • Socioekonomi och bakgrund
 • Idrottsrörelsens ekonomi
Kvinna tränar på utegym med texten Recept för rörelse
Årtal:
2014
Att vara stillasittande är farligt för hälsan. Trots det rör sig många svenskar för lite. Om trenden inte vänder varnar forskare även för kraftigt stigande sjukvårdskostnader.
 • Träning, motion och hälsa
 • Fysisk inaktivitet