Skip to main content

Rapporter

Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
 • Statens stöd till idrotten
 • Internationell konkurrenskraft
 • Socioekonomi och bakgrund
 • Delaktighet
 • Barn i föreningsidrotten
 • Parasport
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten för barnets bästa.
Årtal:
2010
I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.
 • Barn i föreningsidrotten
 • Trygg idrott
 • Selektering
 • Delaktighet
 • Idrott och funktionsnedsättning
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten Ett idrottspolitiskt dilemma.
Årtal:
2010
Kultursociolog Mats Trondman har på CIF:s uppdrag studerat ungas delaktighet inom idrotten. Han konstaterar att det finns stora grupper som har förhållandevis lågt inflytande över sitt eget idrottande – men att det även finns goda möjligheter att stärka deras delaktighet.

Lösningen ligger i att förverkliga de idéer som redan finns formulerade i idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill, det vill säga främja ungas medbestämmande och ansvar, tillvarata deras egna erfarenheter, verka för mångfald och integration och så vidare.

Kort sagt: om idrottsrörelsen förverkligar vad idrotten vill, så kan den bli än mer framgångsrik än vad den redan är.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2010.
 • Delaktighet
 • Barn i föreningsidrotten
Två fotbollsspelande killar på en asfaltsplan. Med texten Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010
Årtal:
2010
I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.
 • Idrottsrörelsens ekonomi
 • Barn i föreningsidrotten
 • Trygg idrott