Skip to main content

Rapporter

Två fotbollsspelande killar på en asfaltsplan. Med texten Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010
Årtal:
2010
I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.
  • Barn i föreningsidrotten