Skip to main content

Rapporter

Bild på trasig hörnflagga och texten Idrotten och ojämlikheten
Årtal:
2019
Rapporten är en analys av ojämlikheten inom föreningsidrotten. Den belyser hur förutsättningarna att föreningsidrotta skiljer sig åt mellan barn och ungdomar i Sverige beroende på inkomst, utbildningsbakgrund, härkomst, kön och bostadsort. Boken ger också perspektiv på hur idrottsrörelsen arbetar med jämlikhetsfrågor, och på dess förmåga att hantera komplexa samhällsproblem.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
  • Socioekonomi
  • Mångfald och integration
  • Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
Tjejlag samlas för pepp. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2017.
Årtal:
2018
CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten visar att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Den visar också att idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt. Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.
  • Jämställdhet
Två pingisspelare med texten Resurser, representation och riktig idrott
Årtal:
2018
Centrum för idrottsforskning visar i denna antologi att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män – det är en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.
  • Jämställdhet
En tom gymnastiksal. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2016.
Årtal:
2017
Få unga i Sverige når hälsorekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Det visar 2016 års uppföljning av statens stöd till idrotten. Rapporten innehåller analyser kring orsaker, konsekvenser och förslag på åtgärder.
  • Motion och hälsa
De aktiva och De inaktiva
Årtal:
2017
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.
  • Aktivitetsnivåer i föreningsidrotten
  • Motion och hälsa
Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2016
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
  • Delaktighet