Skip to main content

Barn- och ungdomsidrott

Rapporter om ämnet

Framsida rapport
Årtal:
2021
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. CIF:s analys från 2021 års uppföljning visar att totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.
Aktivitetsnivåer
Barn- och ungdomsidrott
Elitidrott
Idrottsrörelsens ekonomi
Coronapandemin
Ekonomi
Simmare som dyker i en simbassäng. Med texten Dolda utmaningar.
Årtal:
2012
Dolda utmaningar är en skrift som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med till exempel adhd och Aspergers syndrom inom idrotten. De är personer som i många fall har svårt att kontrollera sin energi och som upplever idrotten intensivare än andra. Skriften innehåller intervjuer med ungdomar, deras föräldrar, forskare inom psykiatrin och med idrottsledare. Den riktar sig till idrottsledare, föräldrar och alla som arbetar för att ge alla barn och ungdomar en möjlighet att hitta sin idrott och att utvecklas i sin förening.

Dolda utmaningar är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2012.
Barn- och ungdomsidrott
Idrott och funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning
Barn i föreningsidrotten
Basebollspelare. Med texten Spela vidare.
Årtal:
2012
Färre barn och ungdomar föreningsidrottar i dag jämfört med för cirka tio år sedan. Den här antologin handlar om varför vissa unga slutar föreningsidrotta – och varför andra stannar kvar. Vi har låtit sju svenska idrottsforskare ge sin syn på vad som kännetecknar bra föreningsidrott för unga. Boken vänder sig till alla som arbetar med att utforma framtidens barn- och ungdomsidrott vare sig du är idrottsledare, politiker, tjänsteman eller student.

Spela vidare är en del av Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 2012.
Barn- och ungdomsidrott
Ledarskap för barn och unga
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2020
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
Barn- och ungdomsidrott
Barn i föreningsidrotten
Ledarskap för barn och unga
Trygg idrott
Good governance och etik
Statens stöd till idrotten
De aktiva och De inaktiva
Årtal:
2016
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar? Hur mycket rör de sig? Varför är vissa ständigt aktiva medan andra mest sitter stilla? Det är frågor som besvaras och analyseras i den här forskarantologin.
Aktivitetsnivåer
Skolämnet idrott och hälsa
Träning, motion och hälsa
Barn- och ungdomsidrott
Fysisk inaktivitet

Kunskapsområden

Här har vi samlat kunskap som handlar om barn- och ungdomar. Det kan vara resultat från forskningsprojekt, kunskap från CIF:s regeringsuppdrag, artiklar eller statistik.