Skip to main content

Ny rapport om idrott för personer med funktionsnedsättning

19 mars 2024
Nyhet
Sedan 2022 arbetar Centrum för idrottsforskning med att följa upp funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet. Uppföljningen utgår från regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Rapporten redogör för CIF:s arbete under de första 1,5 åren.
Spelare i parabordtennis.
Foto: Bildbyrån
Idrott för personer med funktionsnedsättning – uppföljning av funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet
Ladda ned