Välkomsttext webbinarium 2021
8 September 2021
Nyhet
Se inspelningen från CIF:s webbinarier om forskningsbidrag 2022.
En man med megafon på fotbollsmatch
18 Juni 2021
Nyhet
Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2022. Total summa att fördela är cirka 22 miljoner kronor.
Banderoll på fotbollsplan med texten "Nej till våld"
16 Juni 2021
Nyhet
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket på 40 punkter för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. I det arbetet ska även idrottsrörelsen involveras och Centrum för idrottsforskning (CIF) får i uppdrag att i en bredare kontext analysera vilket arbete som är lämpligt och påkallat inom idrotten.
En man med megafon på fotbollsmatch
26 Maj 2021
Nyhet
Kommande utlysning öppnar 18 juni 2021. Då öppnar också CIF:s digitala ansökningssystem.
En kvinna och en man från IOK på ett podium
29 April 2021
Nyhet
En ny unik kartläggning av svenska idrottsledare på den internationella idrottsarenan visar på utmaningar när svenska värderingar möter andra normer och traditioner. Ökat stöd på hemmaplan efterlyses för att stärka svensk idrotts internationella inflytande.

Centrum för idrottsforskning har med hjälp av Riksidrottsförbundet genomfört en undersökning av svenska idrottsledares villkor, agerande och inflytande i internationella idrottsfrågor.
Personer vid en upplyst fotbollsplan
23 April 2021
Pressmeddelande
Idrotten i Sverige behöver förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Det är slutsatsen i regeringsrapporten Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott som offentliggörs den 19 april.

– Svensk idrott borde vara i frontlinjen i dessa frågor, men vi har snarare hamnat på efterkälken, säger Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning.