Skip to main content

Nyheter

Ledare och barn inför en match.
Nyhet
CIF ska genomföra en fördjupad analys av det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen, hur det har utvecklats över tid och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för idrottsrörelsen. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Dessutom ska CIF göra en övergripande kartläggning och analys av idrottsrörelsens tillgång till idrottsanläggningar. Främst inom kommunala skolfastigheter.

– Tillgång till lokaler och ytor för idrott är central för idrottsrörelsens möjlighet att bedriva verksamhet, inte minst barn- och ungdomsidrott. Att öka nyttjandegraden av redan befintliga idrottshallar, lokaler och ytor för idrott är en lågt hängande frukt ur såväl ett tids-, kostnads- som hållbarhetsperspektiv för att möjliggöra en större tillgänglighet för fler barn och unga, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Uppdragen ska redovisas för regeringen senast 15 mars 2025.
Spelare i parabordtennis.
Nyhet
Sedan 2022 arbetar Centrum för idrottsforskning med att följa upp funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet. Uppföljningen utgår från regeringens strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Rapporten redogör för CIF:s arbete under de första 1,5 åren.
Från Almedalen 2023
Nyhet
Det har varit ett spännande år i arbetet med att upprätta och driva Center för idrotts- och friluftsanläggningar. Under 2023 har vi lanserat ett namn, en logotyp, och en ny digital prototyp som samlar aktuell kunskap på området. Två personer har anställts. Vi har även deltagit i en rad konferenser och möten. Här beskrivs närmare hur Centrum för idrottsforskning har arbetat med uppdraget under året.
Person mäter avståndet mellan bouleklot.
Nyhet
Centrum för idrottsforsknings styrelse har beslutat fördela drygt 24 miljoner kronor till svensk idrottsforskning under 2024. Bidrag går till forskningsprojekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk. Ett särskilt bidrag går till forskning om idrott för personer med funktionsnedsättning.
Porträttbild av Björn O. Nilsson i mörk kavaj, vit skjorta och mörk slips.
Nyhet
Regeringen har utsett Björn O. Nilsson som ny ordförande för Centrum för idrottsforskning. Björn är disputerad biokemist, företagsledare och ämbetsman. Han har tidigare varit bland annat landshövding i Norrbottens län och ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Björn har också varit en framgångsrik medeldistanslöpare med flera SM-guld. Förordnandet startar vid årsskiftet.
Deltagare på ett föreningsmöte samtalar.
Pressmeddelande
En granskning av öppenheten inom svensk idrottsrörelse visar brister. Få förbund lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod. Två tredjedelar saknar öppen redovisning av styrelseledamöters arvoden.
– Det pågår ett viktigt arbete inom idrottsrörelsen för ökad transparens. Det främjar demokratiska beslutsprocesser och stärker trovärdigheten. Studien visar att vissa förbund har kommit längre än andra, säger Lina Wahlgren, utredare på Centrum för idrottsforskning.