Skip to main content

Nyheter

En man med megafon på fotbollsmatch
10 juni 2022
Nyhet
Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2023. Total summa att fördela är cirka 23 miljoner kronor.
1 juni 2022
Nyhet
Missade du ett CIF-webbinarium? Då kan du få en otextad inspelning skickad till dig. Kontakta cif@gih.se.
Klicka på respektive event nedan för mer information.
Entusiastiska barn i simhall.
12 maj 2022
Nyhet
Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning i uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Kunskapsplattformen ska enligt regeringens direktiv producera, samla in och förmedla kunskap och forskning, skapa vägledningsmaterial kring gestaltning av anläggningar och utemiljöer, möjliggöra erfarenhetsöverföring från genomförda projekt och bidra till samordning av olika ekonomiska stöd. Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta aktörer. Vi söker dig som kan och vill bidra till uppbyggnaden av plattformen.
Bild på en trappa på en fotbollsanläggning
28 april 2022
Nyhet
En ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning konstaterar att det saknas en samlad nationell strategi för framtidens anläggningar för idrott och motion.
– Enda sättet att komma vidare är att samla olika aktörer, dela med sig av kunskap och försöka hitta lösningar där olika intressen kan tillgodoses på samma gång. Det kan handla om samarbeten över kommungränserna eller mellan staten och föreningslivet, säger utredaren Johan R Norberg.
Entusiastiska barn i simhall.
27 april 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.
Två barn som brottas
20 april 2022
Pressmeddelande
Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. Totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år, visar analysen. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.

Den 21 april överlämnade CIF en rapport till Anders Ygeman, Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.