Skip to main content

Nyheter

Ungdomar tittar på spontanfotboll vid staket.
8 mars 2023
Nyhet
Centrum för idrottsforsknings utredare Johan R Norberg kommenterar Riksidrottsförbundets statistik om segregationen i barn- och ungdomsidrotten i SVT och SR.
Handbollspojkar jublar efter en seger.
6 mars 2023
Pressmeddelande
Aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten ökar, enligt ny statistik som Centrum för idrottsforskning analyserat. Utvecklingen syns i alla åldersgrupper och i de flesta stora idrotter.
– Antalet deltagartillfällen är fortfarande lägre än före pandemin, men siffrorna visar att idrottsrörelsen är på väg att återhämta sig, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.
Banner för Träffpunkt Idrott 2023.
23 februari 2023
Nyhet
Hur kan idrotten bidra till i att minska segregationen och förebygga mäns våld mot kvinnor? Det är två aktuella frågor som diskuteras under Träffpunkt Idrott i Göteborg 7–9 mars. Centrum för idrottsforskning deltar i flera panelsamtal. CIF presenterar även arbetet med en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.
Kvinna sitter vid mötesbord.
10 februari 2023
Nyhet
Kvinnor tar allt större plats i specialidrottsförbundens styrelser. Drygt 90 procent av förbunden betraktas nu som jämställda – en kraftig ökning på några få år. På idrottsrörelsens högsta poster är män fortsatt i majoritet.
Ordförandeklubba i en idrottsförening
30 november 2022
Nyhet
Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2023 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2022. CIF:s vetenskapliga råd har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna och lämnat förslag på beslut till styrelsen.

Tilldelning sker under förutsättning att CIF erhåller samma budget från regeringen som under 2022.
Fotbollsspelare samtalar i grupp. En kamera registrerar.
27 oktober 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning anordnar regelbundet seminarier om idrott och forskning.