Skip to main content

Nyheter

Kvinna och barn tittar på en karta under orientering.
3 november 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning (CIF) är den forskningsfinansiär i Sverige som fokuserar på stöd till forskning om idrott. Vi utlyser varje år cirka 22 miljoner kronor i forskningsbidrag. Nu söker vi en forskningssekreterare som kommer att ha en central roll i vårt arbete med att stödja och finansiera svensk idrottsforskning.
Fotbollsspelare samtalar i grupp. En kamera registrerar.
27 oktober 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning anordnar regelbundet seminarier om idrott och forskning.
9 september 2022
Nyhet
Behovet av idrottsanläggningar är en het idrottspolitisk valfråga. Ny rapport från CIF ger perspektiv och djup i anläggningsfrågan. På ett seminarium tidigare i år diskuterades rapporten. I panelen fanns forskare och experter från både idrottsrörelsen och kommunsektorn. Se CIF:s utredare presentera resultaten i filmen nedan.
En man med megafon på fotbollsmatch
10 juni 2022
Nyhet
Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2023. Total summa att fördela är cirka 23 miljoner kronor.
Bild på en trappa på en fotbollsanläggning
28 april 2022
Nyhet
En ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning konstaterar att det saknas en samlad nationell strategi för framtidens anläggningar för idrott och motion.
– Enda sättet att komma vidare är att samla olika aktörer, dela med sig av kunskap och försöka hitta lösningar där olika intressen kan tillgodoses på samma gång. Det kan handla om samarbeten över kommungränserna eller mellan staten och föreningslivet, säger utredaren Johan R Norberg.
Entusiastiska barn i simhall.
27 april 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.