Skip to main content

Nyheter

9 september 2022
Nyhet
Behovet av idrottsanläggningar är en het idrottspolitisk valfråga. Ny rapport från CIF ger perspektiv och djup i anläggningsfrågan. På ett seminarium tidigare i år diskuterades rapporten. I panelen fanns forskare och experter från både idrottsrörelsen och kommunsektorn. Se CIF:s utredare presentera resultaten i filmen nedan.
En man med megafon på fotbollsmatch
10 juni 2022
Nyhet
Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2023. Total summa att fördela är cirka 23 miljoner kronor.
Bild på en trappa på en fotbollsanläggning
28 april 2022
Nyhet
En ny regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning konstaterar att det saknas en samlad nationell strategi för framtidens anläggningar för idrott och motion.
– Enda sättet att komma vidare är att samla olika aktörer, dela med sig av kunskap och försöka hitta lösningar där olika intressen kan tillgodoses på samma gång. Det kan handla om samarbeten över kommungränserna eller mellan staten och föreningslivet, säger utredaren Johan R Norberg.
Entusiastiska barn i simhall.
27 april 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.
Två barn som brottas
20 april 2022
Pressmeddelande
Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag analyserat coronapandemins effekter på barn- och ungdomsidrotten. Totalt sett minskade aktivitetsnivån med tio procent under pandemins första år, visar analysen. Men idrotterna påverkades väldigt olika. Vissa drabbades hårt, medan andra var helt opåverkade.

Den 21 april överlämnade CIF en rapport till Anders Ygeman, Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.
Fotbollslag jublar framför tom läktare under coronapandemin
20 april 2022
Pressmeddelande
CIF har på regeringens uppdrag analyserat effekten av det statliga kris- och stimulansstödet till idrottsrörelsen under coronapandemin 2020–2021. Stödet på närmare 3,5 miljarder kronor gick i första hand till kommersiell elitidrott som kompensation för förlorade intäkter. Pengarna mildrade effekterna av pandemin i hela idrottsrörelsen, men stödets utformning ledde till en ojämlik fördelning konstaterar CIF.

Den 21 april överlämnade CIF en rapport till Anders Ygeman, Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor.