Skip to main content

Nyheter

Förändringar i ungas träning under coronapandemin
20 april 2022
Nyhet
CIF har låtit analysföretaget Ungdomsbarometern undersöka hur träningsvanorna hos unga, 15–24 år, förändrats under pandemin. Resultatet indikerar att träningsnivån varit förhållandevis konstant jämfört med tiden före coronautbrottet 2020. Inte heller har unga lämnat föreningsidrotten för att i stället träna på kommersiella gym eller i egen regi. Föreningsidrotten stod sig bra under krisen.
Domare visar gult kort.
11 februari 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning ska på regeringens uppdrag analysera idrottsrörelsens roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Dessutom ska CIF analysera idrottsrörelsens potential att minska segregationen i samhället.
Ordförandeklubba i en idrottsförening
30 november 2021
Nyhet
Tilldelning av projekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk för år 2022 beslutades av CIF:s styrelse den 30 november 2021. Förslag till beslut har lämnats till styrelsen av CIF:s vetenskapliga råd som har gjort den vetenskapliga granskningen av ansökningarna.
24 november 2021
Nyhet
Se inspelningen av webbinariet "Så kan du förebygga osunda idrottsmiljöer för unga".

Medverkande:
Jonas Stier – Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola.
Susanne Johansson – Lektor i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.
Malin Träff – Barn- och ungdomsansvarig, Riksidrottsförbundet.
Johan R Norberg – Utredare vid Centrum för idrottsforskning.
Löptävling i skogsterräng
23 september 2021
Nyhet
15 september var sista dag att skicka in ansökningar till forskningsbidrag 2022. När utlysningen stängde hade 189 godkända ansökningar skickats in. Nu har CIF:s vetenskapliga råd startat bedömningsprocessen och beslut om bidrag tas den 30 november av CIF:s styrelse.
Välkomsttext webbinarium 2021
8 september 2021
Nyhet
Se inspelningen från CIF:s webbinarier om forskningsbidrag 2022.