Skip to main content

Nytt uppdrag till CIF: Analysera villkoren för svensk elitidrott

25 april 2023
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Uppdraget ska redovisas senast 15 april 2024.
Nils van der Poel spurtar i ett skridskolopp.
Foto: Bildbyrån

Analysen ska bland annat baseras på det arbete som bedrivs av Sveriges Riksidrottsförbund, Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Parasport­förbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté samt ett urval av olika specialidrottsförbund.

En del av analysen ska särskilt beröra enskilda elitidrottares olika livssituation och förutsättningar för sina elitsatsningar, med tonvikt på styrkor och möjligheter för svenska elit­idrottare.

Därutöver ska analysen ha en internationell utblick. CIF ska belysa skillnader mellan olika länders idrottssystem, samt dess effekter för att bedriva elitidrott. 

Ta del av hela uppdraget och bakgrunden till beslutet

Regeringsbeslut – analys av elitidrottens villkor (2023) pdf
Ladda ned