Skip to main content

Om oss

Centrum för idrottsforskning (CIF) är en statlig organisation med uppgift att:
– Initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område.
– Skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitet och högskolor, samt andra engagerade inom området. 
– Ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten.
– Upprätta och driva en kunskapsplattform för idrott- och friluftsanläggningar.

Centrum för idrottsforskning grundades 1988.