Svensk Idrottsforskning nr 4/2015 är det allra sista tidningsnumret. CIF:s nya tidning heter Idrottsforskning.se och är helt digital