Svensk Idrottsforskning är CIF:s tidskrift där forskare skriver populärvetenskapligt om sin forskning