Svensk Idrottsforskning

Artiklar i Svensk Idrottsforskning 3/2007

Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Erwin Apitzsch
Kulturell mångfald inom föreningsidrotten Rolf Carlson
Att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom Charli Eriksson
Handslaget – från idé till utvärdering Sten Eriksson Göran Patriksson Owe Stråhlman
Att rätta mun efter matsäcken – förutsättningar för att bedriva projekt om kostnadseffektivitet Sten Eriksson Göran Patriksson Owe Stråhlman
Många små dörrar utan dörrvakt Karin Book
Näridrottsplatser = spontanidrott = bättre hälsa hos barn och unga? Josef Fahlén
Öppnas dörren för fler? Och av vem? Jesper Fundberg
Ett handslag för demokratisk utveckling? Per Gerrevall
Idrottsledare i skolan behöver utbildning Ingegerd Ericsson
Samhällsekonomiska värdet av skolsamverkan i Handslaget
Handslaget. En utvärdering av Hallandsmodellen utifrån skolan – succé eller? Hansi Hinic Urban Johnson
Från projekt till modell – Vad krävs för att ett projekt ska övergå till ett permanent stadium? Ingela Kolfjord
Handslagets speciella insatser med inriktning mot mångfald och integration – en kvalitativ utvärdering Suzanne Lundvall
När fälten korsas – om Handslagsprojekt på skoltid Tomas Peterson
Idrottsledare som dörröppnare Karin Redelius Britta Thedin Jakobsson
Vad betyder handslagsprojekten för de mindre idrotterna? Tor Söderström Staffan Karp Eva Olofsson
Satsa på flickors idrottande!? – En studie om föreställningar om flickor och flickors idrottande Jenny Svender Håkan Larsson
Handslagets ”Kamp mot droger” – vad blev resultatet av kampen? Per Tillgren
”Kontinuitet och samverkan”
Var hamnade handslagspengarna? ”Stor” blev större och ”liten” kunde inte hänga med? Joakim Wirén Åkesson
Slaget på fältet Birgitta Fagrell
Ladda ner hela tidningen i pdf-format